De Hervormde gemeente van Vorchten wil een gemeente zijn voor de hele gemeenschap van Vorchten. Voor iedereen, lid of geen lid, veelzijdig en veelkleurig. Onderling contact en gezelligheid vinden we belangrijk.

De hoge, grijze muren van het eeuwenoude kerkgebouw mogen afstandelijk lijken, maar binnen in het gebouw is het onze wens, dat de Liefde regeert. Liefde met een hoofdletter, want het gaat natuurlijk niet alleen om de liefde naar elkaar. De Bijbel zegt: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. De liefde van God voor deze wereld, die zichtbaar werd in de persoon van Jezus, is onze drijfveer. Het is dan ook niet de bedoeling dat die liefde binnen de kerkmuren blijft maar juist dat we die delen met iedereen die we ontmoeten. We hebben een beleidsplan opgesteld waarin we dit beschrijven.

Vorchten is een ‘confessionele gemeente’, dat betekent dat ons fundament ligt in de woorden van de Bijbel en dat we ons baseren op de belijdenisgeschriften. Ons streven is de bijbelse boodschap op een eigentijdse manier onder de aandacht te brengen, zodat jong en oud er iets aan heeft. Hoe we met elkaar omgaan hebben we vastgelegd in een 'plaatselijk reglement'. Dat kun reglement u hier lezen.

Voor de verschillende doelgroepen worden activiteiten georganiseerd, te vinden onder het kopje ‘Activiteiten’ op deze website. We staan zeker open voor nieuwe initiatieven, dus mist u/ mis jij iets op de website of in de activiteiten, laat het dan horen bij één van de genoemde contactpersonen.